Zerowa stawka VAT w eksporcie - Komunikat IE 599

Zerowa stawka VAT w eksporcie - Komunikat IE 599

Zerowa stawka VAT w eksporcie – Komunikat IE 599

Kontynuując naszą serię „Praktyczne porady naszych ekspertów”, prezentujemy Wam Komunikat IE 599 – niezbędny w przypadku chęci zastosowania zerowej stawki VAT w eksporcie.

Komunikat IE599 to elektroniczny dokument potwierdzający wyprowadzenie towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Jest on generowany i wysyłany e-mailem z systemu celnego AES (Automatyczny System Eksportu) do zgłaszającego. W przypadku eksportu drogą morską jest on generowany po wypłynięciu kontenera z polskiego portu.

Posiadanie komunikatu IE599 upoważnia do zastosowania zerowej stawki VAT w eksporcie (zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -Dz. U z 2004 nr 54 poz. 535).

Jaka jest procedura uzyskania komunikatu IE599 z perspektywy eksportera?

Agencja Celna wysyła zgłoszenie celne na rzecz eksportera do Urzędu Celnego, który przyjmuje zgłoszenie i zwalnia towar do wywozu. Po wypłynięciu towaru, generowany jest komunikat IE599 i wtedy Agencja Celna wysyła go do eksportera/klienta. Komunikaty powinny być archiwizowane przez załadowcę przez okres przewidziany 5 lat (licząc od końca roku, w którym dokonano zgłoszenia celnego).

Klienci Nautiqus, korzystający z systemu Storm, mają ten proces bardziej zautomatyzowany. Nasz Klient otrzymuje komunikat IE599 bezpośrednio z systemu. W przypadku jego zagubienia – może go ponownie pozyskać bezpośrednio z systemu Storm.