Finał VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Finał VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Finał VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

W piątek, 12 kwietnia, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Finał VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

Od wielu lat angażujemy się w organizację Olimpiady, której głównym organizatorem jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, a patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych tematyką transportu, spedycji i logistyki, a w szczególności do tych, którzy kształcą się w zawodach technik spedytor, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali oraz magazynier-logistyk.

W I etapie Olimpiady (17 listopada 2023) wzięło udział 4 834 uczniów z 259 szkół z całej Polski. Do II etapu (1 marca 2024) przystąpiło 689 uczniów ze 134 szkół, a do finału dostała się najlepsza 30tka.

 

 

Podczas finału zawodnicy rozwiązywali zadania z zakresu transportu, spedycji i logistyki przygotowane przez Komitet Główny Olimpiady złożony z ekspertów pracujących na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz nagród rzeczowych i pieniężnych oraz zwolnienia z części teoretycznej egzaminu zawodowego, finaliści olimpiady mieli szansę zdobyć indeksy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku Nautiqus zapewnił również płatny staż dla zwycięzcy Olimpiady!

Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy wesprzeć organizatorów Olimpiady poprzez zafundowanie nagrody za pierwsze miejsce, które zwycięzcy – Mateuszowi Nowickiemu – wręczyła nasza wiceprezeska – Małgorzata Lepa.

 

W tym roku, po raz kolejny, zdecydowaliśmy się na wkład merytoryczny poprzez prezentację, w której  Magdalena Lepa-Roman, nasza kierownik działu spedycji, opowiedziała uczestnikom Olimpiady o pracy spedytora. Młodzi kandydaci na przyszłych spedytorów dowiedzieli się, co jest ważne w pracy spedytora, jaka jest różnica między procesem spedycyjnym w eksporcie oraz imporcie. Magda  opowiedziała też o nieprzewidzianych trudnościach w skomplikowanym procesie spedycyjnym, takim jak blokada Kanału Sueskiego, czy obecna sytuacja na Morzu Czerwonym.

Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę w tworzeniu przyszłych kadr branży spedycyjnej.

Ogromne gratulacje dla wszystkich finalistów!!