MARZEC 2024

Kobiety Nautiqus

Zespół Nautiqus to nie tylko eksperci w transporcie żywności, ale także unikalna grupa ludzi, z której większość stanowią kobiety. Wszystkie kierownicze stanowiska są piastowane przez przedstawicielki płci żeńskiej. Rekrutacja do naszej firmy odbywa się z dbałością o równowagę między kompetencjami a dopasowaniem do firmowej kultury i często okazuje się, że te cechy posiadają właśnie kobiety.

 

Kobiety w Nautiqusie wyróżniają się lojalnością, wytrwałością, niezależnością i zdolnością szybkiego dostosowywania się do dynamicznych zmian. Zatrudniamy kobiety na kluczowych stanowiskach, ponieważ od lat widzimy, że mają one wszechstronne spojrzenie na swój rozwój oraz na sukces firmy. Ich większa empatia, umiejętność komunikacji i kreatywność są kluczowymi kompetencjami, które stanowią fundament współczesnego biznesu. Cechy te niewątpliwie zyskają jeszcze na znaczeniu wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, w świecie, w którym maszyny stają się dla nas konkurencją na rynku pracy. Są również niezbędne do budowania trwałych relacji z klientami, co stanowi priorytet od początku istnienia naszej firmy.

Kobiety naszych czasów są wielozadaniowe, często zajmują się prowadzeniem domu, czy opieką nad dziećmi, a jednocześnie pracują na pełen etat w biurze. Takie „żonglowanie zadaniami” wymaga umiejętności organizowania czasu, co doskonale przekłada się na skuteczność i przydatność w branży TSL.

 

Badania wyraźnie wskazują, że kobiety wyróżniają się zwłaszcza w obszarze umiejętności związanych z budowaniem efektywnych relacji oraz tworzeniem firmy opartej na wartościach. Posiadają naturalną zdolność do wykonywania wielu zadań jednocześnie i potrafią funkcjonować na kilku płaszczyznach równocześnie, osiągając przy tym znakomite rezultaty. Branża spedycyjna jest zazwyczaj kojarzona z sytuacjami pełnymi stresu. Właśnie z tego powodu, istotne jest, aby osoby na kierowniczych stanowiskach były wielozadaniowe, posiadały odporność psychiczną, potrafiły podejmować szybkie decyzje oraz elastycznie podchodziły do różnych kwestii.

Niebagatelną cechą w skutecznym zarządzaniu zespołem jest empatia, która manifestuje się nie tylko w relacjach z pracownikami, ale również w budowaniu strategii. Zrozumienie potrzeb klienta, przewidywanie oczekiwań oraz kształtowanie długofalowych celów wymaga wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Tego rodzaju kompetencji nie brakuje naszym pracownicom, które odgrywają kluczową rolę w naszym sukcesie jako firmy spedycyjnej.

 

Przy okazji zapraszamy do przeczytania wywiadu z naszą wiceprezeską, Małgorzatą Lepą, jaki przeprowadził dziennikarz Rzeczpospolitej na łamach dodatku Logistyka: https://logistyka.rp.pl/ludzie-i-firmy/art38232081-kobiety-nautiqus