Projekty unijne

Nautiqus realizuje obecnie projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego mające na celu zwiększyć rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych.

Projekty w trakcie realizacji:

Promocja usług firmy Nautiqus Sp. z o.o. i rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych.(UDG-PBE.03.2019/173)

Całkowita wartość projektu: 90425.00 PLN
Dofinansowanie unijne: 39956.50 PLN

Promocja usług firmy Nautiqus Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych.(UDG-PBE.03.2019/174)

Całkowita wartość projektu: 87803.00 PLN
Dofinansowanie unijne: 39956.50 PLN

Projekty zakończone:

Zwiększenie rozpoznawalności firmy Nautiqus Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych.(UDG-PBE.03.2019/175)

Całkowita wartość projektu: 81065.00 PLN
Dofinansowanie unijne: 39559.00 PLN

Zwiększenie efektywności działania spółki Nautiqus poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych(RPPM.02.02.01-22-0176/17)

Całkowita wartość projektu: 1095185.85 PLN
Dofinansowanie unijne: 444307.10 PLN