Ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie CARGO

Na każdym etapie procesu transportowego może dojść do różnych zdarzeń skutkujących zaginięciem, zniszczeniem lub uszkodzeniem ładunku. O ile towar na lądzie ma solidną ochronę wynikającą
z ubezpieczenia przewoźnika, o tyle na morzu sytuacja jest gorsza. Armator działa na podstawie przepisów ograniczających jego odpowiedzialność zarówno w kwestii zdarzeń, jak i wysokości odszkodowania.

Wielu właścicieli ładunków popełnia błąd, nie wykupując ubezpieczenia CARGO. Myślą, że towar jest automatycznie chroniony przez OC armatora, które obejmuje wszelkie sytuacje i gwarantuje pełne odszkodowanie. Niestety odpowiedzialność armatora za bezpieczeństwo ładunku jest bardzo ograniczona, a ewentualne dochodzenia odszkodowania są niezwykle kosztowne i czasochłonne.

Ubezpieczenie CARGO oferuje szereg korzyści, takich jak dostosowanie polisy do konkretnego transportu i specyfiki działalności, a także pewność ochrony i stosunkowo niski koszt w odniesieniu do wartości ładunku i ryzyka. Aby skuteczniej zabezpieczyć swoje towary, nasi eksperci zalecają skorzystanie z ubezpieczenia CARGO, które chroni towar w największym stopniu.