Transport towarów spożywczych do Chin

Transport towarów spożywczych do Chin

Połączenie kolejowe do Chin funkcjonuje od wielu lat. Ze względu na embargo nie było możliwości na transportowanie towarów spożywczych i mleczarskich przez terytorium Rosji.
W kwietniu zostało podpisane porozumienie rządowe w sprawie transportu na towary spożywcze do Państwa Środka przez terytorium Rosji pomimo embarga, ale pod pewnymi warunkami.

Podczas przejazdu przez Rosję operatorzy kolejowi mają obowiązek zakładać plomby rosyjskiego systemu satelitarnego 'Glonass’, które pozwalają tamtejszym organom nadzoru sanitarnego kontrolować tranzyt.

Połączenie kolejowe jest droższe co najmniej trzykrotnie od połączenia morskiego, a nawet więcej w zależności od miejsca przeznaczenia. Transport kolejowy jest szybszy, jeżeli chodzi o transport bezpośrednio np. do Głównych Hubów Logistycznych, ale już dowóz do miejsc docelowych jest dłuższy i bardziej skomplikowany. Transport towarów z kontrolowana temperatura koleją nie jest możliwy ze względu na zagrożenie kradzieżą.

Po rozmowie z największymi klientami mleczarskimi, z którymi współpracujemy od wielu lat, wiemy że najbardziej są zainteresowani transportem morskim, który jest tańszy i bardziej elastyczny. Na tą chwile nie podejmują rozmów na temat organizacji towarów transportem kolejowym do Chin, z tego względu że ładunki takie jak artykuły spożywcze oraz artykuły mleczarskie wysyłane są w ilości po kilka, kilkanaście kontenerów w shipmencie, co w przypadku transportu kolejowego wygeneruje dużo wyższe koszty frachtu.

W dalszym ciągu najbardziej popularnym rodzajem transportu był, jest i będzie transport morski, który obejmuje ok 95% wszystkich ładunków jakie są transportowane na świecie.

Każdy szanujący się spedytor oferuje swoim klientom pełen wachlarz rozwiązań logistycznych jednak nieprawdą jest, aby połączenie kolejowe mogło zastąpić drogę morska. Transport morski można zaplanować dokładnie na czas tak, żeby dotarł do odbiorcy w systemie just-in-time.

Sytuacja np. polskiego mleka w dobie trwania „koronakryzysu” poza oczywiście wyższymi kosztami frachtu jest wyjątkowo dobra. Grupa Mlekovita, będąca liderem branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, wyeksportowała w I kwartale 2020 r. produkty o wartości aż 400 milionów zł. W porównaniu z I kwartałem 2019 r. wartość eksportu firmy wzrosła o 30 %.

W lutym i marcu tego roku sytuacja była gorsza, ale od połowy kwietnia rusza popyt i odżywa chińska gospodarka.