Szansa na powrót do konkurencyjnego rynku coraz bliżej

Szansa na powrót do konkurencyjnego rynku coraz bliżej

Konsultacje dotyczące przepisów, wyłączających alianse linii kontenerowych z unijnych przepisów antymonopolowych.

Europejskie Stowarzyszenie Spedycji, Transportu, Logistyki i Służb Celnych – CLECAT od lat domaga się, aby europejskie przepisy antymonopolowe objęły także armatorów oceanicznych.

CLECAT wystosowało do Unii Europejskiej wezwanie do zbadania praktyk największych linii kontenerowych. Organizacja wskazuje, że stosują nieuczciwe i dyskryminacyjne praktyki, zawyżają stawki i monopolizują rynek. W lipcu 10 organizacji handlowych, reprezentujących spedytorów oraz inne części łańcucha dostaw zależne od żeglugi kontenerowej, zażądało natychmiastowego rozpoczęcia przeglądu CBER. Zwolnienie z przepisów antymonopolowych sprzyja aliansom linii żeglugowych oraz kontroli przewozów. Największe na świecie linie żeglugowe w ramach trzech globalnych aliansów żeglugowych zdominowały 80 proc. globalnego rynku i 95 proc. największych szlaków handlowych wschód-zachód. W tym roku, pomimo zmniejszenia stawek frachtu, linie kontenerowe uzyskają rekordowej wielkości zyski. Ich działania od jakiegoś czasu zmierzają do wypchnięcia spedytorów z rynku przewozów kontenerowych. Efektem tego są ceny sięgające rekordowych poziomów, a jakość usług drastycznie spada.

Widać już pierwsze efekty intensywnych starań CLECAT i PISiL, mających na celu unormowanie sytuacji w światowym transporcie morskim na korzyść załadowców.

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji KE zdecydowała się przyspieszyć konsultacje dotyczące aktualnie obowiązującego wyłączenia armatorów spod unijnych przepisów zabraniających firmom łączyć się w konsorcja (CBER). Komisja Europejska zaprosiła interesariuszy do zgłaszania uwag w sprawie funkcjonowania przepisów, wyłączających alianse linii żeglugi kontenerowej z unijnych przepisów antymonopolowych.

Wygląda na to, że  jest szansa na poprawę sytuacji spedytorów wobec armatorów, jaki usprawnienia całego łańcucha dostaw droga morską.