Dofinansowanie na zakup systemu informatycznego w standardzie EDIFACT

Dofinansowanie na zakup systemu informatycznego w standardzie EDIFACT

Projekt „Zwiększenie efektywności działania spółki Nautiqus poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych”, uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu był zakup systemu informatycznego pozwalającego na automatyczną wymianę danych w standardzie EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) między klientami Nautiqusa, a firmami transportowymi. System również integruje i automatyzuje procesy zachodzące wewnątrz firmy. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia efektywności całego zespołu, podniesienia jakości obsługi, zwiększenia kontroli nad łańcuchem dostaw klientów, ograniczenia kosztów świadczenia usług.

Jedną ze składowych wspomnianego systemu jest aplikacja mobilna „StormRates”.

Aplikacja umożliwia sprawdzenie aktualnych stawek transportu kontenerowego drogą morską bez wychodzenia z domu czy biura. Aplikacja umożliwia otrzymanie wyceny na transport morski, w celu uzyskania dalszych informacji istnieje możliwość wysłania zapytania bezpośrednio do firmy spedycyjnej. Aplikacja StormRates odzwierciedla tylko zweryfikowane dane. Wszelkie zapytania mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Oprócz aplikacji mobilnej, wdrożony system zawiera następujące moduły/funkcje:

  • wysyłanie deklarowanej wagi ładunków wykorzystując komunikat VERMAS EDIFACT;
  • awizacja ładunków w terminalach przy użyciu komunikatu COPINO EDIFACT;
  • śledzenie ładunków podczas podróży EDIFACT IFTSTA;
  • automatyczna weryfikacja alokowania faktur kosztowych;
  • generowanie ofert zbiorczych „all-in”;
  • komunikaty systemowe związane ze zdarzeniami w spedycjach;
  • moduł CRM;
  • moduł Bazy wiedzy;
  • moduł integracji procesów z Agencją Celną