Bezpieczeństwo towaru: plomby kontenerowe, jakie są ich rodzaje i jakie są korzyści z ich stosowania?

Bezpieczeństwo towaru: plomby kontenerowe, jakie są ich rodzaje i jakie są korzyści z ich stosowania?

Bezpieczeństwo towaru: plomby kontenerowe, jakie są ich rodzaje i jakie są korzyści z ich stosowania?

Plomba kontenerowa to mechanizm służący do zabezpieczenia kontenera podczas transportu.
Ma ona za zadanie chronić przewożony towar przed uszkodzeniem, kradzieżą, czy podmienieniem.

Każda plomba posiada swój indywidualny numer, który umieszcza się w dokumentach przewozowych, co daje możliwość weryfikacji, czy nie doszło do próby jej podmienienia. Nienaruszona plomba jest gwarancją tego, że towar znajdujący się w kontenerze jest bezpieczny, a jego stan fizyczny oraz ilościowy nie uległ zmianie. Uszkodzona plomba świadczyć może o tym, że ktoś otwierał kontener i może się okazać, że stan towaru nie jest taki, jak pierwotnie. Sama obecność plomby ma też funkcję prewencyjną – minimalizuje ryzyko włamania do kontenera oraz kradzieży towaru.

Mechanizm plomby sprawia, że może ona zostać wykorzystana wyłącznie raz, ponieważ jej zdjęcie wymaga zniszczenia zacisku. Usunięcie plomby nie jest możliwe za pomocą czystej siły fizycznej. Jeden ładunek może być jednocześnie zabezpieczony więcej niż jedną plombą — czasami zarówno przewoźnik, jak i zleceniodawca stosują własne zabezpieczenia.

Rozróżniamy różne rodzaje plomb, jednak do zabezpieczania kontenerów stosowane są:

 • plomby butelkowe zatrzaskowe o stałej długości – zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, zakładane powinny być przez załadowcę lub kierowcę pod kontrolą załadowcy,
 • plomby weterynaryjne (zakładane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce załadunku) – w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, wywożonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich,
 • plomby celne zakładane przez celnika.

 

Co zrobić, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy plomba nie została naruszona podczas transportu?

W takiej sytuacji radzimy:

 • przede wszystkim sprawdzić w dokumentach przewozowych numer plomby, czy zgadza się z numerem na plombie, jeżeli nie – plomba została najprawdopodobniej podmieniona,
 • wezwać odpowiednie służby celne, a w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego – również weterynaryjne,
 • powiadomić dostawcę, załadowcę oraz spedytora.


Rady naszych ekspertów:

 1. Po nałożeniu plomby warto zrobić jej zdjęcie, aby w przypadku wątpliwości mieć je do porównania ze stanem plomby.
 2. W przypadku eksportu towarów zalecamy, aby plombę zakładał załadowca osobiście, nie kierowca.
 3. W imporcie ważne jest, aby kierowca dokładnie sprawdził numer plomby z numerem podanych w dokumentach oraz jej stan fizyczny – czy nie jest uszkodzona.
 4. Przed wyruszeniem w trasę oraz w trakcie postojów kierowca ma obowiązek sprawdzić, czy numery plomb zgadzają się z danymi zapisanymi w dokumentach.
 5. Radzimy korzystać tylko ze sprawdzonych przewoźników.
 6. Oprócz nałożenia plomby zalecamy również wykupić ubezpieczenie kontenera.