Finał VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Finał VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Finał VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

W piątek, 14 kwietnia, Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Finał VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych tematyką transportu, spedycji i logistyki, a w szczególności do tych, którzy kształcą się w zawodach technik spedytor, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali oraz magazynier-logistyk. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Do olimpiady w tym roku przystąpiło 5468 uczniów z 272 szkół z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się 30 najlepszych.

 

 

 

 

 

 

 

Podczas finału zawodnicy rozwiązywali zadania z zakresu transportu, spedycji i logistyki przygotowane przez Komitet Główny Olimpiady złożony z ekspertów pracujących na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz nagród rzeczowych i pieniężnych oraz zwolnienia z części teoretycznej egzaminu zawodowego, finaliści olimpiady mieli szansę zdobyć indeksy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy wesprzeć organizatorów Olimpiady poprzez zafundowanie nagrody za pierwsze miejsce, które zwycięzcy – Konradowi Kożuchowi – wręczyła nasza wiceprezeska – Małgorzata Lepa.

W tym roku zdecydowaliśmy się również na wkład merytoryczny – Magdalena Lepa-Roman, nasza kierownik działu spedycji, opowiedziała uczestnikom Olimpiady o pracy spedytora. Podczas swojego wykładu poruszyła takie tematy jak: co jest ważne w pracy spedytora, jak wygląda proces spedycyjny w eksporcie i imporcie, opowiedziała też o nieprzewidzianych trudnościach w skomplikowanym procesie spedycyjnym.

Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę w tworzeniu przyszłych kadr branży spedycyjnej. Ogromne gratulacje dla wszystkich finalistów!!