Czy wiedzieliście, że płatność VAT można odroczyć? Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Czy wiedzieliście, że płatność VAT można odroczyć? Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Czy wiedzieliście, że płatność VAT można odroczyć? Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Odpowiednie zrozumienie procesu odprawy towaru z odroczonym podatkiem VAT jest kluczowe dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z importem towarów. Odprawa towaru z odroczonym podatkiem VAT to procedura, która pozwala na opóźnienie zapłaty podatku VAT od towarów importowanych do kraju, co może mieć korzystny wpływ na płynność finansową firmy.

Możliwość odroczenia podatku VAT wynika z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Importer nie będzie musiał płacić tego podatku w momencie odprawy celnej, a dopiero w momencie rozliczenia podatku VAT za dany okres rozliczeniowy (czyli do 25 dnia każdego miesiąca). Żeby skorzystać z odroczenia należy przedłożyć organom skarbowym oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające, że firma nie ma zaległości we wpłatach podatków i składek ubezpieczenia społecznego oraz jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Oświadczenia/zaświadczenia należy przedłożyć organom skarbowym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu.

Zaświadczenie/oświadczenie składa się korzystając z elektronicznego formularza na platformie PUESC:
https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/procedura-uproszczona/wyjasnienia-i-komunikaty/wzor-oswiadczenia/

Podsumowując, odprawa towaru z odroczonym podatkiem VAT to korzystna procedura dla przedsiębiorców, pozwalająca na lepsze zarządzanie płynnością finansową firmy. Ważne jest jednak prawidłowe spełnienie wymagań formalnych związanych z tym procesem. Dla wielu przedsiębiorców może to być kluczowe narzędzie w efektywnym zarządzaniu swoją działalnością związaną z importem towarów.