Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym - zakaz zlecania transportu podmiotom nieposiadającym odpowiednich uprawnień.

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym - zakaz zlecania transportu podmiotom nieposiadającym odpowiednich uprawnień.

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym – zakaz zlecania transportu podmiotom nieposiadającym odpowiednich uprawnień.

 

W końcu licencje będą miały jakieś znaczenie i skończą się nieuczciwe praktyki!

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło . Projekt zakłada wprowadzenie zakazu zlecania transportu podmiotom nieposiadającym odpowiednich uprawnień.

Do tej pory nie było przepisu w ustawie o transporcie drogowym, który wymuszałby powierzanie przewozu tylko tym podmiotom, które spełniają określone kwalifikacje. Nowa propozycja ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, polegających na zlecaniu transportu firmom bez wymaganych uprawnień.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym ma być procedowana w II kwartale 2024 r.

Spedytorzy zmuszeni do weryfikacji licencji – nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym