Nautiqus na XXI Kongresie Spedytorów

Nautiqus na XXI Kongresie Spedytorów

Nautiqus na XXI Kongresie Spedytorów

15 września 2022r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbył się XXI Kongres Spedytorów, który jest jednym z ważniejszych cyklicznych wydarzeń branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce.

Organizowany już od kilkunastu lat przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki kongres wpisał się na stałe do kalendarza imprez istotnych dla branży TSL. Stanowi on forum dyskusji na tematy ważne dla przedsiębiorców sektora TSL w perspektywie działalności gospodarczej.

 

Uczestnicy tegorocznego Kongresu wzięli udział wykładach dotyczących zagrożeń i wyzwań polskiej gospodarki w czasach kryzysu, planowanych zmian w prawodawstwie oraz procedurach celnych. Odbyły się również panele dyskusyjne: Zmiany łańcuchów dostaw spowodowane pandemią Covid 19 i wojną Rosji z Ukrainą –rola spedytorów i operatorów logistycznych w ich przebudowie, Digitalizacja w branży TSL oraz Spory sądowe i alternatywne metody rozwiązywania sporów w branży TSL.

Dużo mówiono na temat oligopolu w transporcie morskim: gigantyczne zyski osiągane przez armatorów przyczyniają się do pionowej integracji. Dyskutowano o tym, czy zmienią się warunki rynkowe, czy spadną stawki frachtu oraz czy poprawi się jakość usług przewoźników. Wspomniano o roli Komisji Europejskiej oraz o wspólnych pismach, które przedstawiciele środowiska logistycznego w Europie (w tym FIATA, CLEACAT, ESC, FREPORT). Dzięki naciskom tych organizacji Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie tzw. Consortia Block Exmeption Regulation (CBER) – która wyłącza armatorów unijnych spod ogólnych reguł konkurencji. Podczas debaty zwrócono uwagę, że warunki ustanowienia w 2009 r. CBER wobec armatorów unijnych zmieniły się od tego czasu, dodatkowo nie są spełnianie niektóre powody tego wyłączenia.

Na podstawie dyskusji podczas Kongresu można wnioskować, że w przyszłym roku mniej dotkliwe będą zakłócenia w łańcuchach dostaw, szczególnie w transporcie morskim. Wątpliwe jest niestety, że oligopol na rynku kontenerowych przewozów morskich, który wywiera ostatnio negatywny wpływ na rynek, zostanie rozbity.