Dokument T2L

Dokument T2L

Dokumenty T2L to potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów.  Udowadnia, że towary nie podlegają dozorowi celnemu, gdy znajdują się w swobodnym obrocie na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Dokument ten stosowany jest wyłącznie w sytuacjach, gdy istnieje domniemanie, że towar nie ma statusu unijnego, bądź że taki status utraciły. Domniemanie utraty unijnego statusu celnego towarów dotyczy sytuacji przewozu towarów pomiędzy portami w UE drogą morską lub powietrzną, gdyż morze i powietrze traktowane są jak terytorium kraju trzeciego.

W sytuacji przewozu towarów o statusie unijnym z jednego miejsca w UE do drugiego miejsca w UE przez terytorium kraju trzeciego (towary fizycznie opuściły UE). Na takim towarze ciąży domniemanie o statusie nieunijnym. Ponowny wjazd takich towarów na teren UE jest możliwy bez dozoru celnego tylko z dowodem unijnego statusu celnego – dokument T2L.

 

▶ Potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów dokonać można również retrospektywnie.

▶ Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów poprzez przedstawienie faktury lub dokumentu przewozowego jest możliwe, jeżeli wartość towarów nie przekracza 15 tys. EUR.

 

Podstawy prawne:

✔ Art. 153 – 157 UKC Art. 119 – 133 rozporządzenia delegowanego

✔ Art. 199 – 215 rozporządzenia wykonawczego

✔ Art. 12 i 13 przejściowego rozporządzenia delegowanego