Demurrage i Detention w transporcie morskim: czym są i jak ograniczyć koszty z nimi związane?

Demurrage i Detention w transporcie morskim: czym są i jak ograniczyć koszty z nimi związane?

Demurrage i Detention w transporcie morskim: czym są i jak ograniczyć koszty z nimi związane?

Transport morski kontenerów odgrywa kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw, umożliwiając przemieszczanie towarów na ogromne odległości. Jednakże, proces ten nie jest pozbawiony wyzwań,
a jednym z problemów, z którym przedsiębiorcy i spedytorzy mogą się spotkać, są opłaty związane z Demurrage i Detention. Czym są te opłaty oraz jak uniknąć dodatkowych kosztów – tego dowiecie się czytając ten odcinek z serii „Praktyczne porady naszych ekspertów”.

Demurrage i Detention to opłaty naliczane przez armatora, gdy spóźniamy się z dostarczeniem lub odbiorem kontenera. Armator wyznacza okres, w którym postój kontenera na terminalu jest wolny od dodatkowych opłat.  Po tym czasie wprowadza opłaty za przetrzymywanie kontenera.


Demurrage 

Demurrage jest to czas przestoju kontenera w porcie:

– w imporcie – od złożenia ze statku do podjęcia pełnego,
– w eksporcie – od złożenia w porcie do podjęcia na statek.

Opłata za Demurrage zależna jest od rodzaju kontenera. Są różne stawki dla kontenerów 40’, 20’ oraz dla kontenerów chłodniczych. Stawki zmieniają się też wraz z upływem dni. Armatorzy stosują taryfę z narastającymi stawkami za dzień.

Detention

Detention w imporcie jest to czas od momentu podjęcia pełnego do zdania pustego kontenera do portu, określony przez armatora. Jest to poniekąd opłata za „wypożyczenie” kontenera i naliczana jest do czasu jego zwrotu. Długość okresu wolnego od Detention może być różny, zależy od warunków armatorskich wynikających z taryf armatora oraz indywidualnych warunków umowy z armatorem.

W eksporcie jest to okres od podjęcia pustego kontenera (lub przejęcia kontenera po imporcie) do złożenia pełnego kontenera do portu. Armator wyznacza okres, w ciągu którego eksportujący towar musi pobrać pusty kontener, załadować go, a następnie odesłać do portu. W razie opóźnień armator nalicza koszty Detention. Gdy kontener jest już załadowany i złożony do portu, a nadawca nie może wysłać towaru z różnych przyczyn, wówczas naliczone zostaną koszty Demurrage do momentu wysłania pełnego kontenera.

Czyli w skrócie: po pobraniu pustego kontenera, a przed złożeniem pełnego kontenera w porcie naliczony jest Detention, a od momentu złożenia go w porcie do momentu pobrania pełnego kontenera na statek, naliczony jest Demurrage.

W imporcie jeśli dla importera wpłynie kontener z towarem, ma on określony czas (np. 7 dni) na jego podjęcie z portu bez dodatkowych opłat. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, zaczyna obowiązywać opłata Demmurage za każdy dodatkowy dzień zatrzymania kontenera. Ponadto, gdy kontener zostanie opróżniony, importer ma pewien czas na zwrot pustego kontenera do portu. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, wówczas obowiązuje opłata Detention.

Czyli w skrócie: zanim pełen kontener zostanie pobrany, naliczony jest Demurrage, a po jego pobraniu i do momentu zwrotu pustego kontenera, naliczony jest Detention.

Istnieje jeszcze jeden podobny rodzaj opłaty – Storage to opłata za wykorzystanie przez kontener powierzchni na terenie terminala portowego – na placu kontenerowym lub w magazynie. Różnica polega na tym, że jest ona naliczana przez terminal i może się różnić od okresu wolnego od Demmurage – warto na to zwrócić uwagę! Może być już zawarty w stawce Demurrage, ale jeśli armator nie pokrywa tego kosztu wobec portu, będzie to osobna opłata naliczona bezpośrednio przez terminal.

Okres wolny od opłat za Demurrage i Detention.

Okres wolny od opłat za Demurrage i Detention jest określony w kontraktach. Może wynosić kilka dni lub tygodni, w zależności od armatora oraz terminalu kontenerowego.

Niekiedy armatorzy udostępniają opcję łączonego czasu wolnego od Demurrage i Detention (Combined albo Merged D&D), podając łączną liczbę dni na opróżnienie kontenera po rozładunku ze statku i zwrot pustego kontenera do portu lub magazynu kontenerowego w imporcie lub od podjęcia pustego do złożenia pełnego w eksporcie, zgodnie z ustaleniami. W tym przypadku opłaty demurrage i detention nie są obliczane oddzielnie. Daje to większe pole manewru i elastycznego wykorzystania Demurrage i Detention według potrzeb.

Najczęstsze przyczyny opóźnień, prowadzących do naliczania opłat Demurrage i Detention to problemy z odprawą celną (np. niedostarczenie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej na czas, dostarczenie nieprawidłowej lub niepełnej dokumentacji, niezgodność ładunku z informacją na fakturze). Niestety istnieją również różnego rodzaju opóźnienia i nieprzewidziane okolicznościami, na które kompletnie nie mamy wpływu, jak np. brak dostępnych kierowców, brak sprzętu, strajki lub zatory w portach (tzw. kongestie).

Opłaty Demurrage i Detention są niestety stałą kwestią w transporcie morskim, ale znamy sposoby, które dadzą nam szansę zminimalizować koszty z nimi związane.

Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko opłat za Demurrage i Detention?

  1. Wiedza: Porównaj oferty i sprawdź koszty Demurrage i Detention w różnych portach oraz u różnych armatorów.
  2. Planowanie: Starannie zaplanuj daty rozładunku i załadunku kontenerów, aby uniknąć ich zatrzymania po upływie terminów.
  3. Komunikacja: Utrzymuj stałą komunikację między wszystkimi stronami zaangażowanymi w transport, aby uniknąć nieporozumień i opóźnień.
  4. Negocjacje kontraktowe: Przy negocjowaniu umów z armatorami lub operatorami portowymi, staraj się uzyskać rozsądne okresy wolne od opłat.
  5. Zarządzanie kontenerami: Regularnie monitoruj ruchy kontenerów i utrzymuj szczegółowe raporty, aby szybko reagować na wszelkie opóźnienia.
  6. Przygotowanie dokumentacji: Bądź dobrze przygotowany do odprawy celnej. Upewnij się, że masz na czas wszelką niezbędną i prawidłowo uzupełnioną dokumentację. Pamiętaj, że kraje różnią się od siebie procedurami.
  7. „Plan B”: Jeżeli tylko możesz, miej w zanadrzu opcję awaryjną – wtedy istnieje szansa, że unikniesz wysokich kosztów w sytuacji, gdy dojdzie do nieplanowanych przeszkód.
  1. Doświadczenie: Współpracuj z doświadczonym spedytorem w obsłudze danego kierunku – to niewątpliwie usprawni proces transportowy i zminimalizuje ryzyko opóźnień i niepowodzeń.

Przede wszystkim jednak pamiętaj, że współpraca z ekspertami, którzy posiadają wiedzę na temat procedur portowych i umiejętności rozwiązania potencjalnych problemów daje Ci zdecydowanie większe szanse na to, że Twój towar dotrze na miejsce bezpiecznie i na czas!

Co się dzieje z nieodebranym towarem?

Jeśli towar nie zostanie odebrany lub rozładowany w terminie, może dojść do kilku negatywnych konsekwencji. Oprócz opłat Demurrage i Detention, w skrajnych przypadkach, armator może wystąpić o prawa własności nad nieodebranym towarem w celu odzyskania kosztów. Warto pamiętać o tym, że w przypadku nieodebrania ładunku przez odbiorcę, przewoźnik opłatą demurrage może obciążyć załadowcę. Wynika to z faktu, że na konosamencie zarówno odbiorca i załadowca występują jako „Merchant”, czyli „Kupiec”.

Z ciekawostek: Z corocznego raportu porównawczego Container xChange wynika, że w I połowie 2023r. średnie opłaty Demurrage & Detention zmalały o 25% w porównaniu rocznym i o 14 proc. w porównaniu ze wskaźnikami w 2020 r.  Jednak nie wszędzie: w 11 dużych portach opłaty te pozostają wyższe niż w 2020 r.: Antwerpia i Rotterdam, Jebel Ali (ZEA), Port Kelang (Malezja), Singapur (Singapur) oraz chińskie: Ningbo, Shenzen, Tianjin, Xiamen, Hongkong, Guangzhou i Kanton.

Podsumowując, opłaty Demurrage i Detention stanowią istotne wyzwanie dla przedsiębiorców i spedytorów w transporcie morskim kontenerów. Efektywne planowanie, komunikacja oraz negocjacje kontraktowe są kluczowe w unikaniu tych dodatkowych kosztów. Przedsiębiorcy powinni współpracować z doświadczonymi partnerami logistycznymi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia opóźnień i dodatkowych opłat, co przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania globalnego łańcucha dostaw.