Czym jest cut off w eksporcie?

Czym jest cut off w eksporcie?

Czym jest cut off w eksporcie?

W transporcie morskim cut off jest nieprzekraczalnym terminem wyznaczonym przez armatora na wykonanie określonej czynności, w zależności od rodzaju cut offu.

Rodzaje cut offu:

  • cargo cut off (terminalowy) – czyli dzień i godzina, do której kontener po załadunku musi zostać złożony na terminalu,
  • documentation cut off (dokumentacyjny) – data i godzina, do której należy przekazać armatorowi instrukcje konosamentowe,
  • VGM cut off – data i godzina, do której należy zadeklarować całkowitą masę kontenera,
  • customs cut off (odprawy) – data i godzina, po której kontener musi być już odprawiony celnie i gotowy do załadunku.

 

Uwaga! Przekroczenie terminu cut off powoduje skreślenie kontenera z listy załadunkowej. W takiej sytuacji armator obciąży za niewykorzystane miejsce na statku opłatami ustalonymi w taryfie. Z doświadczenia naszych ekspertów wynika, że eksporterzy często zapominają o dacie cut off, sprawdzają jedynie termin wyjścia statku z portu. Warto pamiętać o datach oraz sprawdzać koszty, które mogą powstać na skutek ich niedotrzymania.