Pierwszy statek z napędem LNG w Gdyni

Pierwszy statek z napędem LNG w Gdyni

Pierwszy statek z napędem LNG w Gdyni

“Greenland” jest pierwszym na świecie masowcem do przewozu ładunków suchych z napędem LNG. Zacumował w Gdyni przy Nadbrzeżu Bługarskim w Niedzielę – 24 stycznia. Masowiec został zbudowany w 2015 roku i służy do przewozu ładunków proszkowych. Statek ma długość prawie 110 m i szerokość 15 m.

M.V. “Greenland” przybył do Gdyni po załadunku cementu, opuści port we wtorek.