Czym jest CUT OFF w eksporcie?

Czym jest CUT OFF w eksporcie?

Czym jest CUT OFF w eksporcie?

W transporcie morskim CUT OFF jest terminem dostarczenia dokumentów lub przesyłki kontenerowej do portu, aby kontener został załadowany na statek zgodnie z rezerwacją (bookingiem).

CUT OFF dzielimy na:

  • dokumentacyjny – zadeklarowanie wagi realnej czyli VGM oraz podanie danych do instrukcji konosamentów
  • terminalowy – dostarczenie kontenera bądź towaru w przypadku drobnicy na terminalu

Przekroczenie daty CUT OFF powoduje anulowanie rezerwacji oraz brak załadunku kontenera na statek, armator może dokonać obciążenia za brak możliwości sprzedania niewykorzystanego miejsca na statku. Może również skutkować przebukowaniem kontenera/towaru na kolejny statek, co oznacza dodatkowe opóźnienie.

Często eksporterzy zapominają o dacie CUT OFF, sprawdzają jedynie termin wyjścia statku z portu

O czym należy pamiętać:

  • CUT OFF VGM czyli zadeklarowanie zweryfikowanej masy brutto (towaru wraz z tarą kontenera)
  • CUT OFF TERMINALOWY uzależniony jest od wpłynięcia / wypłynięcia statku i prowadzonych operacji terminalowych
  • CUT OFF DLA TOWARÓW IMO w przypadku których konieczne jest dostarczenie w tym terminie ostatecznej karty DGD
  • DGD (Dangerous Goods Declaration)- deklaracja załadowcy określająca specyfikę towaru niebezpiecznego zwykle dostarczana spedytorowi z MSDS (Material Safety Data Sheet).